Livsførelseslisten


Livsførelseslisten er et udviklings- og arbejdsredskab til:

  • oversigt og indsigt i kontinuitet og ændringer i en ungs oplevelse af, gode rytmer og vaner, fastlåsheder, potentialer og handlemuligheder
  • prioritering af hvad der pt. er mest akut at gøre noget ved eller betydningsfuldt for den unge
  • koordinering af hvem der kan hjælpe den unge med hvad
  • dokumentation i form af skriftliggørelse af de meningsfulde vaner og rytmer som skal fortsættes og anerkendes, samt fastlåsheder og dilemmaer, som man sammen med den unge kan arbejde med at overskride

Formålet med oplistningen er gradvist, skridt for skridt at overskride de dilemmaer der stresser ved at realisere noget, der giver mening i den unges daglige liv.

Livsførelseslistens skriftlige del består af en fortløbende oplistning af:

  1. Alle de rigtig gode ting og vaner som allerede er del af den unges rutiner, og som hjælper den unge i sin daglige livsførelse.
  2. Problemer, dilemmaer og fastlåsheder, der stresser og potentialer for overskridelse.

Arbejdet med listen er en fortløbende dokumentation af forandringer, når listens dilemmaer delvist overskrides og rykkes op som muligheder og potentialer i første del, som noget den unge realiserer i sin daglige livsførelse.

Arbejdet med livsførelseslisten kan hjælpe den unge med at overskride følelsen af at stå alene med sine problemer, ved sammen med mentor og andre betydningsfulde personer at afprøve nye handlemuligheder og dermed afhjælpe problemer.

Livsførelseslisten er bl.a. udviklet og afprøvet i tæt samarbejde med Fryshuset Danmark og bandeinterventionen ”En vej ind” i Ishøj Kommune. (Læringslaboratorium).