Livsførelsesliste certifikat


Opnåelse af kursusbevis med ret til at bruge den prototypiske livsførelsesliste (Mørck & Hansen, 2015a) omfatter følgende betingelser:

  • Det er vigtigt at øve sig på skriftligheden. Dette gøres gennem en aktiv arbejdsindsats med produktion af en livsførelsesliste med fx en ung eller en mentee, man arbejder med. Du skal forud for kurset aftale med en konkret ung/mentee, at I sammen vil afprøve livsførelseslisten, og den unge skal således vide og godkende at medarbejderen arbejder med listen i forbindelse med kurset.
  • Deltagelse på alle kursusdage, hvilket indbefatter gennemførelse af et forløb 3 x 3 sessioner (hver session er af 45 – 60 minutters varighed).