Læringslaboratorium


Velkommen til Livsførelseslistens læringslaboratorium.

Arbejdet med Livsførelseslistens indbefatter følgende mål og dogme-regler:

  • Vores mål er at afprøve måder, hvormed den traditionelt fastlåste klient-behandler positionering overskrides
  • Arbejdet med livsførelseslisten tilpasses forskellige brugere, og forskellige deltagelsespræmisser
  • Brugerne – på tværs af positioner – inviteres med i udviklingsarbejdet som aktive medproducenter – der er med til at udvikle metoder

Livsførelseslisten fungerer som en slags grænseobjekt – som tager meget forskellig form i forskellige samarbejder – og den får forskellig betydning også afhængigt af medarbejdernes erfaringer med og engagement i skriftlighed: I lange perioder lever den skriftlige dokumentationsform en skyggetilværelse – hvor udviklingsarbejdet handler om at tænke over, at tage billeder af, indtale audiologs om, og tale med nogen om de gode og meningsfulde rutiner i hverdagen, mens man laver meningsfulde aktiviteter sammen. Det kan være ’fælles tredje aktiviteter’, som fx at træne sammen, lave fælles oplæg, laver lokalkulturelle arrangementer, seminarer eller lave film eller forskning. Vigtigst er at det er ’noget’ som de involverede parter brænder for og finder menings- og betydningsfuldt.

Igangværende udviklingsområder, hvor Livsførelseslisten udvikles som metode og der arbejdes med at udvikles prototyper:

Livsførelseslisten – som del af et alternativ til bandeexit (Mørck & Celosse-Andersen 2016)

Livsførelseslisten – En vej ind’ – forebyggelse af rocker og bande rekruttering

Livsførelseslisten som del af SSP

Livsførelseslisten i indskolingen